1

1

ניקוד החוק

הצעת חוק הקרן הקיימת לישראל (תחולת דיני המס)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק