2

2

ניקוד החוק

חוק הספקת החשמל (הוראת שעה) (תיקון – הארכת תוקף)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק