2

2

ניקוד החוק

ביטול הצורך בהיתר עבור הקמת מרחב מוגן

פ/5694/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק