-1

-1

ניקוד החוק

היעדרות בשל אשפוז ממושך של ילד

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק