-1

-1

ניקוד החוק

פטור ממס ערך מוסף בהסכם התקשרות לדיור מוגן

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק