-1

-1

ניקוד החוק

קידום שירותי הרפואה בעיר אילת (תיקוני חקיקה)

פ/5633/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק