-1

-1

ניקוד החוק

שמירת הביטחון התזונתי לאזרחים ותיקים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק