-2

-2

ניקוד החוק

זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של הבעל

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק