-1

-1

ניקוד החוק

חובת התקנת חיישן בטיחות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק