-1

-1

ניקוד החוק

המרכז להנצחת זכרה של גולדה מאיר

פ/5373/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק