-1

-1

ניקוד החוק

תוספת קצבה לנכים מונשמים

פ/5882/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק