2

2

ניקוד החוק

הגבלת סכסוך עבודה כנגד התחרות, הריבון ובשירותים חיוניים

פ/5496/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק