-3

-3

ניקוד החוק

מכירה על ידי מוציא לאור והגבלת שיעור ההנחה במקטע השיווק

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק