-1

-1

ניקוד החוק

פיקוח על מחירי צהרונים ציבוריים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק