-1

-1

ניקוד החוק

השוואת קצבת נכות לשכר המינימום

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק