-1

-1

ניקוד החוק

פטור מדמי השתתפות באשפוז סיעודי

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק