1

1

ניקוד החוק

פתיחת אזורי הכשרות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק