-2

-2

ניקוד החוק

חוק חינוך פיננסי

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק