-1

-1

ניקוד החוק

שימוש במידע ושמירת סודיות רפואית

פ/5312/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק