-2

-2

ניקוד החוק

עדכון התקרה לחישוב המענק המותנה

5649

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק