-1

-1

ניקוד החוק

(פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (הוראות שונות)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק