-2

-2

ניקוד החוק

הקמת מרכזים למיצוי זכויות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק