3

3

ניקוד החוק

ביטול גיוס חובה

פ/5473/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק