-1

-1

ניקוד החוק

פיצוי על איחור טכנאי בעת התקנה או הסרה של טובין

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק