-2

-2

ניקוד החוק

הבטחת הכנסה (תיקון – החרגת הכנסתו של עובד בענף הסיעוד)

פ/5883/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק