-1

-1

ניקוד החוק

ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית בדירקטוריונים של חברות ציבוריות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק