-1

-1

ניקוד החוק

פיקוח על סוגי עמלות ושיעוריהן

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק