-1

-1

ניקוד החוק

הרשות לטקסים וסמלים ממלכתיים

פ/5626/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק