-3

-3

ניקוד החוק

שכר מינימום לעובד שטרם מלאו לו 18 שנים

פ/5533/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק