-1

-1

ניקוד החוק

הרחבת הייצוג ההולם של בני האוכלוסייה החרדית ברשויות ובתאגידים ציבוריים (תיקוני חקיקה)

פ/5286/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק