-1

-1

ניקוד החוק

חובת הצגת מחיר מומלץ של ירקות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק