-1

-1

ניקוד החוק

קרן קיימת לישראל (תיקון – מעבר לחברה ממשלתית)

פ/5691/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק