-1

-1

ניקוד החוק

זכות החלפת מתחזק מעלית

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק