-1

-1

ניקוד החוק

הצבת מכשיר שקילה במכר טובין לפי משקל

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק