-1

-1

ניקוד החוק

הביטוח הלאומי (תיקון – ביטול תקופת אכשרה לאלמנה

פ/5734/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק