-1

-1

ניקוד החוק

זכאות לשעות טיפול בהורה ולהיעדרות ללא תשלום

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק