1

1

ניקוד החוק

ביטול איסור הפרסום לגבי פרסום שנעשה בהסכמה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק