-2

-2

ניקוד החוק

עדכון קצבת זקנה בהתאם לשכר המינימום

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק