-1

-1

ניקוד החוק

העדפה של תוצרת מאזורי עדיפות לאומית

פ/5614/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק