-1

-1

ניקוד החוק

הגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי תקופות כהונה רצופות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק