-1

-1

ניקוד החוק

הוראות לעניין עקרת בית

פ/5298/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק