-1

-1

ניקוד החוק

הרשות לשימור בתי כנסת ואתרי קדושה בקהילות יהדות התפוצות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק