-3

-3

ניקוד החוק

הגדלת סכום קצבאות הילדים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק