1

1

ניקוד החוק

הגדלת גמלת סיעוד במקום מימון מוסד סיעודי

פ/5306/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק