-3

-3

ניקוד החוק

תקרת ריבית באשראי למשק בית

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק