-1

-1

ניקוד החוק

מימון המתה מרצון במדינת חוץ

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק