1

1

ניקוד החוק

היתר לשימוש חורג

פ/5452/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק