-2

-2

ניקוד החוק

קביעת כמות מזערית באריזה של תכשיר לטיפול במחלה כרונית

פ/5446/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק