-2

-2

ניקוד החוק

שמירת היריון חלקית

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק