1

1

ניקוד החוק

בידוד בעלי חיים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק